ບົດທົດສອບ Microsoft Office

ຜິດພາດປະການໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດ ຂໍອະໄພນຳຫຼາຍໆ ເດີ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີປະສົບການຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍສອນມາກອນ ອີງຕາມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເດີ….

ກົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອ ດາວໂຫລດ…

ບົດທົດສອບຂອງໂປຣແກຣມ Word

ບົດທົດສອບໂປຣແກຣມ Excel

ບົດທົດສອບໂປຣແກຣມ Microsoft Power Point

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s