ຄໍານາມ

ບົດທີ 1

Noun

  • ໜ້າທີ່ຂອງຄຳນາມມີຄື:
  1. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານຂອງກິລິຍາໃນປະໂຫຍກ (subject of a verb)
  2. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກຳຂອງກິລິຍາໃນປະໂຫຍກ (object of a verb)
  3. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກຳຂອງບຸບພະບົດໃນປະໂຫຍກ (object of a preposition)
  4. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ subject complement ເພື່ອຂະຫຍາຍໃຫ້ປະທານມີຄວາມຊັດເຈນຂື້ນ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຕາມຫຼັງ Verb to be, become.

Ex: I am a student, he is a doctor

  1. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ objective complement

Ex: I called him Hero, His parents named him John

  1. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ Noun Apposition (ນາມຊ້ອນນາມ) ຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ Comma (,) ຂັ້ນລະຫວ່າງ ນາມທາງໜ້າ ກັບ ນາມທີ່ໄປຊ້ອນຕາມຫຼັງ ທຸກຄັ້ງ. Noun in apposition ມີ 2 ແບບຄື:

A: John Cole, the president of TKC company, will come to visit you tomorrow.

B: He introduces his Friend, JEFF

  1. ເຮັດໜ້າທີ່ສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ (possessive case) ຂອງນາມທົ່ວໄປໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງອາສັຍເຄື່ອງໝາຍ Apostrophe’s ທຸກຄັ້ງ ເພື່ອເຊື່ອມຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ.

EX: Joy’s house is being destroyed by Steal

  1. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄໍາຄຸນນາມ (Adjectival Noun) ປະກອບຂ້າງໜ້າ ໂດຍໃຫ້ວາງໄວ້ໜ້ານາມນັ້ນ:

Ex: they live in Vientiane Capital, my friend stay in Luangphabang District

 

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s