ໄກ່ຜັດຂີງ

ເຄື່ອງປະສົມ

  • ໄກ່ປອກ 1 ໂຕ ຈີກເອົາສອງອົ້ງ ສອງຂາອອກ, ສ່ວນຂາຕັດແຫກຕາມດູກຕໍ່ອອກເປັນ 2 ຕ່ອນ, ຕີນ ກໍ່ປອກຕາມດູກຕໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຊີ້ນອົ້ງ ຕັດເປັນ 2 ຕ່ອນ ແລະ ດູກຮ່າງຄີງ ກໍ່ໃຫ້ຕັດເປັນຕ່ອນໃຫຍ່ ຢ່າໃຫ້ມີດູກມຸ່ນເປັນອັນຂາດ.
  • ສ່ວນໃຕ ກໍ່ໃຫ້ປີ້ນ ທຳຄວາມສະອາດລ້າງນ້ຳ ຄັ້ນເກືອ ແລະ ພິກນ້ອຍ ໃສ່ຈານໄວ້
  • ໝາກພ້າວຫ້າວ 1 ໜ່ວຍ ຜ່າ ທັບ ຂູດ ຄັ້ນເອົານ້ຳກະທິ ນ້ຳກົກ ແລະ ກາງໃສ່ຖ້ວຍໄວ້ຢ່າງລະໜ້ອຍ.
  • ຂີງ 2 ຂ້າງຈັກແລ້ວ ປັ້ນນ້ຳອອກ ເອົາຈືນນ້ຳມັນໝູ ພໍຫອມແລ້ວຕັກໄວ້
  • ຜັກຫອມປ້ອມ ປອກກາບອອກແລ້ວເອົາໄປຈືນ ພໍຫອມ ແລະ ເຫຼືອງແລ້ວ ຕັກອອກໄວ້ 1 ຖ້ວຍໝາກຕູມໃຫຍ່
  • ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ ຊອຍລວງຂວງໃສ່ຖ້ວຍໄວ້ – ໃບຜັກບົ່ວລາຍເລິງ ເອົາຈຳຫົວລ້າງນ້ຳຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ.
  • ຜັກທຽມແກະເປັນງີມ 3 ຫົວ ໃສ່ໜ້າຂ່ຽງ ທັບໃຫ້ແທກແລ້ວທັບໄວ້
  • ໃບຜັກຫອມຊອຍພໍຄວນ
  • ເກືອ ນ້ຳປາ ພິກນ້ອຍປົ່ນ

ວິທີຄົວ:

ເອົາໝໍ້ຂາງຄ້າງໄຟ ແລ້ວ ເອົານ້ຳມັນໝູໃສ່ 1 ຈອງ ເອົາຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ ຊອຍໄວ້ ຈືນພໍຫອມ. ຈຶ່ງເອົາໄກ່ ແລະ ຜັກທຽມທັບໄວ້ລົງຄົນໃຫ້ທົ່ວ. ຜັດໄປຈົນໄກ່ຫອມ ຈຶ່ງເອົານ້ຳມັນປາໃສ່ ຄົນໃຫ້ທົ່ວກັນ. ຖ້າມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ກໍ່ໃຫ້ເນັ້ນອອກ ແລ້ວເອົາກະທິນ້ຳກາງໃສ່ ຝາອັດ ຄ່ອຍຫຸ່ມໄປຈົນໄກ່ເປື່ອຍ ຈຶ່ງເອົາກະທິນ້ຳກົກຕື່ມລົງໄປ. ພໍໝໍ້ຝົດແລ້ວ ໃຫ້ເອົາຫົວຜັກບົ່ວຈືນ ຂີງຈືນໃສ່ ຊີມເບິ່ງ ເຄັມຈາງຕາມຊອບ ໃບຜັກບົ່ວຕັດໃສ່ ຄົນໃຫ້ທົ່ວ ຕັກໃສ່ຈານ ພິກນ້ອຍປົ່ນ ຫອມຊອຍ ໂຮຍໜ້າ ເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s