ນົ່ກຂໍ່ຫຸ່ມໃສ່ກະລຳປີ

ເຄື່ອງປະສົມ:

  • ນົ່ກຂໍ່ດິບ 1 ໂຕ ຫຼົກຂົນເຈາະໄສ້ລ້າງນ້ຳ ຄັ້ນເກືອ ແລະ ພິກນ້ອຍ ເອົາຫົວຜັກບົ່ວລາຍເລິງ 5 ຫົວ ທັບ ໃສ່ທ້ອງນົກ ທັງຫົວ ແລະ ໃບ ແລ້ວເອົາເຂືອນ້ອຍຮຳ ໃຫ້ຂາ ແລະ ປີກ ແນບຕິດໂຕ ແຜ່ໃສ່ຈານໄວ້.
  • ນ້ຳມັນເບີ ທໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ໄກ່
  • ກະລຳປີ 1 ຫົວ ຜ່າລວງຍາວ ເປັນ 4 ຕ່ອນ

ວິທີຄົວ:

ເອົານ້ຳມັນເບີໃສ່ໝໍ້ໂລຕີ ຍົກຂື້ນຄ້າງໄຟ ພໍນ້ຳຮ້ອນ ຈຶ່ງເອົານົກໃສ່ ພິກໄປ ພິກມາ ຈົນນົກເຫຼືອງງາມດີທົ່ວກັນແລ້ວ ຈຶ່ງຕັກເອົານ້ຳແກງ ຫຼື ນ້ຳດູກໝູຮວາດພໍຖ້ວມນົກ ແລ້ວ ເອົາກະລຳປີລຽນໃສ່ ອັດຝາຕົ້ມໄປ ຈົນນ້ຳແຫ້ງ ແລະ ນົກ ຜັກເປື່ອຍດີ ເບິ່ງພໍໃຫ້ມີນ້ຳລ້ຽງນົກ ເລັກນ້ອຍ ຈຶ່ງຕັກນົກອອກຈີກເປັນອົ້ງ ເປັນ ຂາ ວາງລຽນໃສ່ກາງຈານ ເອົາຫົວຜັກອອ້ມ ຕັກນ້ຳແກງ ລ້ຽງຮວາດ ພິກນ້ອຍປົ່ນ ຫອມຊອຍ ໂຮຍໜ້າ ຍົກເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານກັບແຈ່ວສົ້ມ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s