ແກງກະລຳປີຈັກ

ເຄື່ອງປະສົມ

  • ດູກໝູ ສອຍນ້ຳມັນອອກໃຫ້ໝົດ ລ້າງນ້ຳສະອາດແລ້ວຕາມສົມຄວນ
  • ຜັກບົ່ວລາຍເລິງ 6 ຕົ້ນ, ຜັກຫອມ 2 ມັດ, ຜັກບົ່ວປອກແລ້ວ ຊອຍລວງຍາຍ 10 ຫົວ
  • ຊີ້ນໝູແດງ ຟັກໃຫ້ແຫຼກ ທໍ່ໜ່ວຍໄຂເປັດໃຫຍ່
  • ຜັກກະລຳປີຊອຍໃຫ້ແລບ 1 ຖ້ວຍຕັກແກງໃຫຍ່
  • ໃບຜັກຫອມຊອຍ
  • ພິກນ້ອຍປົ່ນ ເກືອ ນ້ຳປາ
  • ໄຂ່ໄກ່ 2 ໜ່ວຍ

ວິທີຄົວ:

ເອົານ້ຳໃສ່ໝໍ້ແກງ ປະມານ 2 ໂຈກເຫຼັກ ຍົກຂື້ນຄ້າງໄຟ ແລ້ວເອົາດູກໝູ ຜັກບົ່ວ ຜັກຫອມ ເກືອ ທີ່ຫ້າງໄວ້ ໃສ່ ອັດຝາ ຕົ້ມໄປຈົນດູກໂຊະຈາກຊີ້ນຈຶ່ງປົງລົງ ຕອງນ້ຳແກງບໍ່ໃຫ້ມີເຫຍື້ອ ຄົນແລ້ວເອົານ້ຳແກງຂື້ນຄ້າງໄຟ ພໍນ້ຳຝົດແລ້ວ ເອົາກະລຳປີຈັກ ຫົວຜັກບົ່ວຊອຍ ນ້ຳປາ ຊີ້ນໝູຟັກ ເອົາສ້ອມຕັກໃສ່ ໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ. ພໍຜັກເປື່ອຍ ຊິມເບິ່ງ ເຄັມຈາງຕາມຊອບ ແລ້ວທັບໄຂ່ໄກ່ໃສ່ ຄົນໃຫ້ແຕກ ແລ້ວຕັກໃສ່ຖ້ວຍ ເອົາພິກນ້ອຍ ແລະ ຜັກຫອມ ໂຮຍໜ້າ ເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s