ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີ

I. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້

  • ການບັນຊີປະກົດຕົວຂື້ນປະມານ 3500 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ ແຕ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນປະມານ 3000 ປີກ່ອນ ຄ.ສ ສະໄໝອີຢິບບູຮານ ພົບຫລັກຖານຂົດບັນທຶກຊັບສິນໃນຄັງຫລວງ, ມີການປົກຄອງເປັນເຂດ ແລະ ເຮັດລາຍງານຊັບສິນໃຫ້ມະຫາກະສັດຮັບຮູ້
  • ກ່ອນສະຕະວັດທີ IV ສະໄໝໂລມັນ ໄດ້ພົບຫລັກຖານການບັນທຶກລາຍການໄວ້ທັງສອງດ້ານ ຄ້າຍຄືບັນຊີຄຼ່, ມີການເກັບພາສີອາກອນ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ລາຊະດອນສະແດງຖານະທາງການເງິນຕໍ່ລັດ ແລະ ການບັນຊີຄຼ່ ກໍ່ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ແລະ XV ໃນປະເທດອີຕາລີ.
  • ຫລັການບັນຊີຄຼ່ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດນັ້ນເກີດຂື້ນໃນປີ ຄ.ສ 1340 ນັ້ນຄື: ບັນຊີໃຫຍ່ແມ່ຣີ ຂອງຊາວເມືອງເຈນົວ  ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນບັນຊີຄຼ່ທີ່ສົມບຸນແບບທີ່ສຸດ.
  • LUCA PACIOLI (ລູກາ ປາຊີໂອລີ) ເກີດທີ່ປະເທດອີຕາລີ ໃນປີ ຄ.ສ 1447 ເປັນນັກຄະນິດສາດ ແລະ ເປັນ ອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ
  • ໃນປີ ຄ.ສ 1494 ທີ່ເມືອງເວນິສ ໄດ້ຈັດພິມຜົນງານຊູດທໍາອິດກ່ຽວກັບບັນຊີຊື່: Summa de Arithmetica, Geometria, protortioni et proportinonlita ຫລື ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຂອງ ໍ່ Summa de Arithmetica” ເປັນປື້ມຄະນິດສາດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວໄປໃນເອີຣົບ ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າເຖຸິງການບັນຊີໃນປະເທດ ອີຕາລີ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັບທາງການບັນຊີວ່າ: ເດບິໂຕ (Debito) ໝາຍເຖິງ ການເປັນໜີ້ ແລະ ເຄຣດິດໂຕ (Credito) ໝາຍເຖິງຄວາມເຊື່ອຖື.

 

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s