ການເຂົ້າຫາ BIOS

ສໍາຫລັບການເຂົ້າຫາ BIOS ໂດຍການໃຊ້ຄີບອດສໍາລັບລຸ້ນຕ່າງໆກົດມີດັ່ງ:

  1. ກົດປຸ່ມ Del = ສໍາລັບ Main Board ລຸຸ້ນ, MB Asus, MB ECS, MB Gigabyte
  2. ກົດປຸ່ມ F2 = ສໍາລັບ Main Board ລ້ນ MB Asrock, Acer, Dell, HP, Asus………
  3. ກົດປຸ່ມ F10 = ສໍາລັບ Main Board Compaq, Sony……..
  4. ກົດປຸ່ມ Alt + CTRL + ESC = ສໍາລັບ Mainboard ລຸ້ນ Toshiba…

ເພື່ອຢາກໃຫ້ BIOS ຄ້າງຕອນເປີດເຄື່ອງໃຫ້ກົດ ປຸ່ມ Pause Break ເພື່ອໃຫ້ມັນຢຸດ ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ມັນດໍາເນີນຕໍ່ຕ້ອງກົດປຸ່ມ Pause Break ອີກ.

ສໍາລັບການເຂົ້າຫາ BIOS ກໍ່ມີວິທີທີ່ແຕ່ງຕ່າງກັນໄປ…..ເພາະສະນັ້ນ ລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ອອກມາໃໝ່ ກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s