ການຕິດຕັ້ງ Windows 7

ໃນກໍລະນີເຄື່ອງມີບັນຫາ…….ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວຣັສເຂົ້າ, ມີບັນຫາດ້ານຊອບແວເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຄ້າງ, ບໍສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໄດ້  ກະລຸນາໃຫ້ລົງວິນໂດໃໝ່ດີກວ່າ…ຖ້າຫາກແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ຖືວ່າດີໄປ.  ສໍາລັບການລົງ Windows 7 ມີວິທີການດັ່ງນີ້:

 1. ເອົາແຜ່ນວິນໂດ Windows 7 ເຂົ້າໃນ DVD ຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ ຣິດສະຕາດເຄື່ອງໃໝ່ (Restart or Boot) ເພື່ອໃຫ້ແຜ່ນບູດເຂົ້າ DvD. ປົກກະຕິແລ້ວການເຂົ້າໄປຕັ້ງໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາບູດ ຊີດີ, ດີວີດີ…..ຄື້: 1. ໃຫ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າ BIOS ເສຍກ່ອນ, 2 ກົດຄີບອດ ຫລື ແປ້ນພິມ ເພື່ອໃຫ້ມີນູ ເພື່ອເລືອກບູດ….ໃນທັງ 2 ວິທີນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂື່ນກັບລຸ້ນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງ
 2. ຫລັງຈາກບູດດ້ວຍແຜ່ນ windows 7 ຈະປະກົດຂື້ນໜ້າຈໍຕາມພາບ ໃຫ້ລໍຖ້າຈົນກວ່າຈະໂຫລດຟຣາຍສໍາເລັດ…ຈະເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປ.         01
 3. ຫລັງຈາກ windows 7 ໂຫລດຟຣາຍທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສໍາເລັດຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າຈໍຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກະລຸນາລໍຖ້າອີກຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ                                                                            02
 4. Windows ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ພາສາ ແລະ ແປ້ນພິມໃຫ້ເລືອກຄື: ຫ້ອງທີ 1 ໃຫ້ເລືອກເປັນພາສາອັງກິດ, ຫ້ອງທີ 2 ໃຫ້ເລືອກເວລາ ຈະເລືອກພາສາລາວ ຫລື ໄທກໍ່ໄດ້……..ຫ້ອງທີ 3 ພາສາມາເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ  …………………..ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດປຸ່ມ NEXT ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.03
 5. ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ກົດປຸ່ມ INSTALL ເພື່ອເລື່ມການຕິດຕັ້ງ Windows 7                            04
 6. ລາຍລະອຽດຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ໂປຣແກຣມ…..ອ່ານລາຍລະອຽດຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ຄຣິກ I ACCEPT THE LICENSE TERMS ແລ້ວກົດປຸ່ມ NEXT ຕາມລໍາດັບ.                                                                                                                                                                                                                               05
 7. ເລືອກ CUSTOM (ADVANCED)                                                                                                                                                                                                 061
 8. ຄຣິ້ກ NEXT ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ………ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການແບ່ງ PARTITION ຫລື້ FORMAT HDD ໃຫ້ເລືອກ DRIVE OPTIONS                             07
 9. ເມື່ອມາເຖິງຂັ້ນຕອນນີ້….ໃຫ້ລໍຖ້າຢ່າງດຽວ ຈົນກວ່າຈະກ໋ອບປີ້ຟຣາຍສໍາເລັດແລ້ວ ໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.                                                                                 08
 10. ຖ້າເຫັນໜ້າຈໍນີ້ສະແດງວ່າການຕິດຕັ້ງສໍາເລັດ………………….ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕັ້ງ USER NAME ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໃຫ້ພິມໃນຫ້ອງທີ່ກໍານົດ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ກົດປຸ່ມ NEXT                                                                                                                                                                                                                        09
 11. ໃຫ້ພິມລະຫັດ KEY PRODUCT ຖ້າເປັນ WINDOWS ຂອງແທ້…………ຖ້າບໍ່ແມ່ນວິນໂດຂອງແທ້ ໃຫ້ກົດໝາຍຕິກໃສ່ Automatically activate when I am online                                                                                                                                                                                                                                      10
 12. ມາເຖິງຂັ້ນຕອນນີ້….ມີຕົວເລືອກໃຫ້ເລືອກ ຊຶ່ງແຕ່ລະຕົວເລືອກມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ:                                                                                                               Use Recommended Setting : ຕິດຕັ້ງລາຍການອັບເດດຕ່າງໆ……ທີ່ Microsoft ແນະນໍາ ຕົວເລືອກນີ້ຈະເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະກໍານົດຄ່າ          ຄວາມປວດໄພແນວໃດ.                                                                                                                                                                                                                  Install important updates only: ຕິດຕັ້ງສະເພາະລາຍການທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ.                                                                                                   Ask me later: ບໍ່ຕິດຕັ້ງຫຍັງເລີຍ ແລະ ໃຫ້ Windows 7 ສອບຖາມທ່ານພາຍຫລັງ (ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກໂຕນີ້) ຖ້າເປັນວິນໂດຂອງປອມເລືອກໂຕນີ້ກະໄດ້, ແຕ່ ຖ້າເປັນວິນໂດຂອງແທ້ໃຫ້ເລືອກ USE Recommended Setting                                                                11
 13. ເລືອກ time zones ແລະ ຕັ້ງວັນທີ ເວລາ ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ Next                                                                                                                              12
 14. ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະສໍາເລັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການຕິດຕັ້ງວິນໂດ 7                                                                                                                                               13

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ………….ເກີດມີຄວາມຜິດພາດປະການໃດກໍ່ຂໍໂທດຂໍອະໄພມາຍັງຜູ້ອ່ານດ້ວຍ…ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງວິນໂດ 7…..ອັນໃດຂາດຕົກບົກຜ່ອງກໍ່ຂໍອະໄພ ດ້ວຍ….

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s