ສັບພາສາອັງກິດຈາກໜັງສືພິມຊຸດທີ1

ຄໍາສັບຫນັງສຶພິມຊຸດທີ1

Advertisements

2 thoughts on “ສັບພາສາອັງກິດຈາກໜັງສືພິມຊຸດທີ1

    • ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ ມີບົດຮຽນກໍ່ສາມາດແບ່ງປັນກັນໄດ້…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s