ເຊື່ອງທຸກ Drive ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອຶ່ນສາມາດເບີ່ງເຫັນໃນ Windows XP

ເຊື່ອງທຸກ Drive ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອຶ່ນສາມາດເບີ່ງເຫັນໃນ Windows XP.

ຫາກວ່າເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ມີຄົນໃຊ້ງານຫຼາຍ ແລ້ວຢ້ານວ່າຈະມີໃຜມາເປີດ ເບີ່ງຂໍ້ມູນສຳຄັນ ທ່ານສາມາດກຳນົດຂະໜາດພື້ນທີ່ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເອົາໄວ້ຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວ ໄປຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາເບີ່ງຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໄດ້ ຊື່ງມີວິທີເຮັດດັ່ງນີ້:

  1. ຄຣິກປຸ່ມ Start> Run
  2. ພິມຄຳວ່າ GEPEDIT.MSC ລົງໄປແລ້ວຄຣິກ OK
  3. ເຂົ້າໄປທີ່ User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Explorer
  4. ແລ້ວດັບເບີ້ນຄຣິກທີ່ Hide these specified drives in My Computer ຢູ່ເບື້ອງຂວາມື.
  5. ຈາກນັ້ນຄຣິກຕົວເລືອກ Enabled ແລ້ວເລືອກວ່າຈະເຊື່ອງ Drive ໂຕໃດແນ່ ແລ້ວກໍ່ຄຣິກ OK ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເບີ່ງ Drive ຂອງເຮົາໄດ້.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s