ເມນບອດ (Motherboard)

ບົດທີ2

Mainboard (Motherboard)

  • Mainboard ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:

–    AT Mainboard

–    ATX Mainboard

  • ວຶທີສັງເກດ Mainboard AT

–    ມີ Port key ແບບ ຫົວໃຫຍ່ (D5)

–    ມີ Port ສຽບສາຍໄຟ້ລ້ຽງຈາກ Power Supply 1 ແຖວ (12 ຂາ)

  • ວິທີສັງເກດ Mainboard ATX

–    ມີ Port key ແບບ ຫົວນ້ອຍ (ps/2)

–    ມີ Port ສຽບສາຍໄຟ້ລ້ຽງຈາກ Power Supply 2 ແຖວ (20 ຂາ ຫຼື 24 ຂາ)

  • Mainboard ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:

–    Board ແບບລວມ (ມີ VGA on board)

–    Board ແບບແຍກ (ໝາຍວ່າ: ບໍ່ມີ VGA on board)

  • ສະເໜີ Socket ແລະ port ຕ່າງໆຢູ່ເທິງ Mainboard

–    Socket ສຳລັບສຽບ CPU

–    Slot AGP ສຳລັບສຽບກາດຈໍ (VGA) ແບບ AGP

–    Slot PCI Express ສຳລັບສຽບກາດຈໍ (VGA) ແບບ PCI Express

–    Slot PCI ສຳລັບສຽບບັນດາກາດຕ່າງໆທີ່ເປັນຊະນິດ PCI ເຊັ່ນ: Soundcard, Modem, Landcard….

–    Slot ISA  ສຳລັບສຽບບັນດາກາດຕ່າງໆທີ່ເປັນຊະນິດ PCI ເຊັ່ນ: Soundcard, Modem, Landcard….

–    DIMM/SIMM ສຳລັັບສຽບ Ram

–    IDE (IDE1 ແລະ IDE2) ຫຼື (Primary IDE and Secondary IDE) ສຳລັບສຽບສາຍ HDD ແລະ CD-Rom (ແນະນຳວ່າ IDE1 ສຳລັບ HDD, IDE2 ສຳລັບ CD-Rom.)

–    FDD ສຳລັບສຽບສາຍ Floppy Disk

–    SATA ສຳລັບສຽບສາຍ HDD ແບບ SATA.

–    ATX (ATX ສຳລັບສາຍໄຟລ້ຽງຈາກ Power Supply)

  • ບັນດາ port ຕ່າງໆທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ Mainboard

–    PS/2 ສຳລັບສຽບ Mouse ແລະ Keyboard.

–    USB ສຳລັບສຽບສາຍ USB ຕ່າງໆ.

–    LPT1 (Parallel/Printer Port) ສຳລັບສຽບ Printer ຫຼື ອຸປະກອນຕໍ່ພວງທີ່ເປັນຫົວ Parallel.

–    Serial Port (Com A, Com B) ສຳລັບສຽບ Mouse ລຸ້ນເກົ່າ ຫຼື ອຸປະກອນຕໍ່ພວງທີ່ເປັນຫົວ Parallel.

–    Soundcard (Light Green: ສຽບ Speaker, Light Blue: ສຽບ Line in, Pink: ໄມໂຄຣໂຟນ).

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s