ພິທີການເຮັດບຸນ

ຕາມປະເພນີຂອງຊາດທີ່ຈະເລີນແລ້ວ ຍ່ອມມີພິທີການເຮັດບຸນຕ່າງກັນ ຄະຕິນິຍົມຂອງຊົນຊັ້ນໝູ່ນັ້ນໆ ຊາດນັ້ນໆ  ໂດຍສະເພາະພິທີການເຮັດບູນທາງພຣະ

ພຸດທະສາສໜາ ເມື່ອກ່າວໂດຍພິສະດານແລ້ວມີຫລາຍປະການ ແຕ່ຖ້າຈະກ່າວໂດຍຫຍໍ້ແລ້ວມີພຽງ 2 ປະການຄື:

  1. ເຮັດບຸນໃນງານມຸງຄຸນ

  2. ເຮັດບຸນໃນງານອະວະມຸງຄຸນ

ການເຮັດບຸນໃນງານມູງຄຸນນັ້ນ ໄດ້ແກ່ການເຮັດບຸນເພື່ອຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ໂດຍປາລົບ ເຫດທີ່ດີເປັນມຸງຄຸນ ເຊັ່ນ: ເຮັດບຸນສະຫລອງຄົບອາຍຸ 3 ຮອບ 7 ຮອບ ຫລື ເຮັດບຸນວັນເກີດ,​ເຮັດບຸນຂື້ນເຮືອນໃໝ່, ເຮັດບຸນສະຫລອງພຣະພຸດທະຣູບ, ເຮັດບຸນສະຫລອງພຣະທັມທີ່ສ້າງຂື້ນ ແລະ ສະຫລອງພຣະສົມ ບົດຂື້ນໃໝ່ ຫລື ເຮັດງານມຸງຄຸນສົມຣົດເປັນຕົ້ນ ເອີ້ນວ່າ:​ ເຮັດບຸນໃນງານມຸງຄຸນ.

ເຮັດບຸນໃນງານອະວະມຸງຄຸນນັ້ນໄດ້ແກ່ ການເຮັດບຸນເພື່ອຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ໂດຍປາລົບເຫດທີ່ບໍ່ສູ້ດີ  ແລ້ວຈັດການເຮັດບຸນເພື່ອກັບຮ້າຍໃຫ້ກາຍ    ເປັນດີ ເຊັ່ນ: ປາຣົບ ການມໍຣະນະກັມຂອງຍາຕຶມິດ ຫລືອ ເຮັດບຸນ 7 ວັນ 50 ວັນ 100 ວັນ ຫລື ເຮັດບຸນເພື່ອອຸທິດກຸສົນຕາມທັມນຽມ ຫລື ມີລາງນິມິດຮ້າຍຢ່າງ ໃດຢ່າງໜຶ່ງເກີດຂື້ນເຊັ່ນ:  ສະນີບາດຕົກຕ້ອງເຄຫາສະຖານ, ແຮ້ງຈັບຫລັງຄາເຮືອນ, ສັດທີ່ຖືວ່າບໍ່ເປັນມຸງຄຸນຂື້ນເຮືອນ, ໜຶ່ງເຂົ້າເປັນເລືອດເປັນຕົ້ນ.  ແລ້ວ ເຮັດບຸນເພື່ອກໍາຈັດປັດເປົ່າ ອຸປາທະວະ ຫລື ລາງນຶມິດຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບກາຍເປັນດີຢ່າງນີ້ຊື້ວ່າ:  ເຮັດບຸນໃນງານອະວະມຸງຄຸນ.

ການເຮັດບຸນທັງ 2 ຢ່າງດັ່ງກ່າວນີ້ ຕາມປະເພນີນິຍົມໃນພຣະພຸດທະສາສໜາ ມີວິທີການທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕຽມການຫລາຍຢ່າງ ດັ່ງຈະກ່າວໂດຍຫຍໍ້ໆຕໍ່ ໄປນີ້:

  1. ນິມົນພຣະໄວ້ກ່ອນ ເມື່ອກໍານົດແນ່ນອນແລ້ວ ວ່າຈະເຮັດບຸນໃນວັນນັ້ນ ເດືອນນັ້ນປີນັ້ນ ກິດເບື້ອງຕົ້ນ ຄວນນິມົນພຣະໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ 7 ວັນ. ຖ້າສູດມົນ ແລະ ສັນວັນດຽວ ຫລື ເວລາດຽວ ຫລື ຮັບບຶນທະບາຍເຊົ້າ ຫລື ເພນ ແລະ ນິມົນພຣະສົງໃນວັນອີກ………ອົງ ມີຣົດຮັບສົ່ງຫລືບໍ່?  ແລະ ຕ້ອງກໍາໜົດເວລາໃຫ້ພຣະຊາບລ່ວງໜ້າ (ການນິມົນພຣະໃຊ້ສັບວ່າ: ນິມົນຮັບບິນທະບາດເຊົ້າ ຫລື ຈະວ່ານິມົນຍາທ່ານ ຫລື ອາຈານສັນເຊົ້າ ຫລື ເພນດັ່ງນີ້ກໍ່ໃຊ້ໄດ້).

ງານມຸງຄຸນສົມຣົດ ນິຍົມນິມົນພຣະຄູ່ຄື 6 ຣູບ 8 ຣູບ 10 ຣູບ ເພາະຄະຕິບູຮານ ເພື່ອຈະໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວ ນິມົນຝ່າຍລະຈໍານວນເທົ່າໆກັນ ຫລື ຮັບເປັນ ເຈົ້າພາບຝ່າຍລະເທົ່າໆກັນ ສ່ວນງານມຸງຄຸນອຶ່ນໆ  ນິມົນພຣະ 5 ຣູບ 7 ຣຼບ 9 ຣຼບ ຄືນິມົນພຣະຄືກ ຖ້າເປັນງານເຮັດບຸນຕໍ່ອາຍຸ ນິຍົມໃຫ້ເກີນກວ່າອາຍຸຂື້ນໄປ ຖືວ່າເປັນການເພີ່ມອາຍຸ.

2.    ຕຽມສະຖານທີ່ ແລະ ຈັດອາສະນະ:

ສະຖານທີ່ຈະບໍາເພັນກຸສົນນັ້ນໆ…ຈະເປັນເຮືອນໃຫຍ່, ເຮືອນນ້ອຍ, ເຮືອນໃໝ່ ຫລື ເຮືອນເກົ່າກໍ່ຕາມ    ຖ້າຈະເຮັດໃຫ້ຖືກສຸກລັກສະນະແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຈະເລີນຕາ ຈະເລີນໃຈໄດ້ ການປູອາສະນະພຣະສົງນັ້ນ  ຕ້ອງຈັດໃຫ້ສູງກວ່າຄາຣາວາດ ຈັດໃຫ້ນັ່ງຫ່າງກັນພໍ ສົມຄວນ ໃຊ້ພົມຫຼືຜ້າປູສະເພາະແຕ່ລະອົງ   ຖ້າບໍ່ສາມາດຈັດບ່ອນສະເພາະແຕ່ລະອົງໆໄດ້  ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຂາວປູເທິງພຣົມຮອງນັ່ງອີກຊັ້ນໜຶ່ງກໍ່ຍິ່ງດີ ເພາະຜ້າ ຂາວເປັນຂອງສູງ ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຄົາລົບຢ່າງສູງອີກດ້ວຍ.  ຈັດສະຖານທີ່ພຣະນັ່ງ. ຈັດສະຖານທີ່ພຣະນັ່ງຈະເລີນພຸດທະມົນ ໃຫ້ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ຂອງພຣະພຸດທະຣູບ ຖ້າສະຖານທີ່ບໍ່ອໍານວຍ ກໍ່ຄວນຈັດພຣະພຸດທະຣູບໃຫ້ຫັນໜ້າມາທາງພຣະສົງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າແຖວຂອງພຣະສົງ.

3.    ຈັດພາຊະນະເຄື່ອງໃຊ້ສໍາຫລັບພຣະ:

ຈັດຕຽມຈອກນໍ້າຮ້ອນ ແກ້ວນໍ້າເຢັນຕັ້ງໄວ້ໃນລະຫວ່າງ…..ສະເພາະພຣະແຕ່ລະອົງ ແລະ ງ້ຽງ ຂັນໝາກ ກອກຢາ  ໂຖງ້ຽງໄວ້ຂ້າງໃນ  ຖັດອອກມາ ແກ້ວນໍ້າ ຂັນໝາກ ກອກຢາ ເປັນທີ່ສຸດ ສ່ວນນໍ້າຮ້ອນ ຫລື ນໍ້າເຢັນ ນໍ້າຫວານເຄນພາຍຫລັງ.

4. ຈັດຕັ້ງເຄື່ອງບູຊາ:

ອັງເຊີນພຣະພຸດທະຣູບມາຕັ້ງເທິງໂຕະບູຊາ ທີ່ຕຽມໄວ້ຢ່າງສະອາດ ແລະ ຈົບງາມທາງຂວາມື ຂອງອາສະນະພຣະສົງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຖ້າມີໂຕະໝູ່ຕ້ອງຈັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ຖ້າບໍ່ມີໃຊ້ໂຕະອຶ່ນແທນ  ຫາສິ່ງປະກອບຕາມສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ແຈກັນ, ບ່ອນຕັ້ງທຽນ ກະຖາງທູບ ສຳຫລັບ ກະຖາງທູບ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບອື່ນ ຕ້ອງໃຊ້ຂອງສະອາດ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຂອງບໍ່ສະອາດເຊັ່ນ: ງ້ຽງເປັນຕົ້ນ.

5.  ພາຊະນະສໍາຫລັບໃສ່ນໍ້າມົນ.

ຈະໃຊ້ໂອຫລືນໍ້າມົນກໍ່ໄດ້ ມີພາພານຮອງທອງເຫລືອງ ຫລືອ ພາເຂົ້າຫວາຍທີ່ມີຕີນ ໃຊ້ຜ້າຂາວຮອງ ຫລື ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງຮອງກໍ່ໄດ້.  ໝໍ້ນໍ້າມົນໃສ່ນໍ້າປະ ມານເຄິ່ງໜຶ່ງ.

6.   ເຄື່ອງປະກອບນໍ້າພຣະພຸດທະມົນ:
ຕຽມທຽນສູດນໍ້າມົນ 1 ເຫລັ້ມ  ທຽນເຜິ້້ງຍາວ 1 ສອກ ຫນັກ 1 ບາດ ຫລື ໃຊ້ທຽນຮອບຫົວ ຊົ່ວຄີງ (ໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຍິ່ງດີ) ບິດເຂົ້າກັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວຕິດໄວ້ທີ່ຂັນນໍ້າມົນໃຫ້ແໜ້ນ   ຕຽມໃບເງິນ ໃບທອງ ໃບຫວ້ານຊົນ ຂີ້ໝິ້ນຂື້ນ ສົ້ມປ່ອຍ ນໍ້າອົບ ນໍ້າຫອມ ລົງໃສ່ໜໍ້ນໍ້າມົນພໍຄວນ, ຕຽມໃບຄູນ ໃບຍໍໄວ້ ສໍາຫລັບຊິດນໍ້າມົນ ຫລື ຫຍ້າຄາ ມັດເປັນກໍາ ແລ້ວຕັດປາຍ ແລະ ຮາກຖີ້ມ ກະຍາວປະມານ 1 ສອກ ເພາະຖືວ່າຫຍ້າຄາເປັນຫຍ້າມຸງຄຸນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າເມື່ອ ຕັດສະຣູ້ ພຣະອະນຸດຕະຣະສັມມາໂພທິຍານ ກໍຊົງປະທັບນັ່ງເທິງຫຍ້າຄາ ຊຶ່ງໂສດຖິຍະພຣາມມາຖວາຍໃນວັນທີ່ພຣະອົງຕັດສະຣູ້ ເອີ້ນວ່າ:  ຣັດຕະນະບັນລັງ.
7.   ການຢັ່ງຝ້າຍມຸງຄຸນ ຫລື ຝ້າຍພົມມະຈາຣີ
ຢັ່ງ ປະທັກສີນາວັດ ຄື: ວຽນຈາກຊ້າຍໄປຂວາ  ຮອບເຄຫາສະຖານ ຫລື ບໍຣິເວນບ້ານເຮືອນ ແລ້ວນໍາເຂົ້າມາໃສ່ໂຕະພຣະພຸດທະຣູບ ວຽນອ້ອມຖ້ານພຣະ ພຸດທະຣຼບດ້ວຍ   ຕໍ່ລົງມາກໍ່ວຽນອອ້ມພາມຸງຄຸນ (ຂັນນໍ້າມົນ) ໂດຍທັງສິນາວັດເຊັ່ນດຽວກັນ ສໍາເລັດແລ້ວ ມ້ວນຝ້າຍມຸງຄຸນວາງໄວ້ພາມຸງຄຸນ.
8.   ເມື່ອພຣະສົງມາເຖິງເຮືອນ:
ຝ່າຍເຈົ້າພາບຕ້ອງຈັດການຕ້ອນຮັບໃຫ້ດີ ຖ້າພຣະສົງບໍ່ໄດ້ໃສ່ເກີບ  ຕ້ອງຄອຍຕ້ອງລ້າງຕີນໃຫ້ເພີ່ນ ແລະ ຫາຜາເຊັດຕີນຕຽມໄວ້ດ້ວຍ    ເມື່ອພຣະນັ່ງ ເທິງອາສະນະແລ້ວເຄນຂັນໝາກ ນໍ້າພູ ກອກຢາທີ່ຕຽມໄວ້     ເມື່ອເຖິງເວລາ ທີ່ຈະເຣີນພຣະພຸດທະມົນ ຫລື ສັນ ຫລື ເທດຕໍ່ໄປ.     ຖ້າເປັນງານມຸງຄຸນແຕ່ງ ດອງໃຫ້ຄູ່ບ່າວສ່າວໃຕ້ທູບໃຕ້ທຽນຄົນລະຄູ່ ບູຊາພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ ຖ້າບໍ່ແມ່ນງານດອງໃຫ້ເຈົ້າພາບເປັນຜູ້ໃຕ້ ເມື່ອໃຕ້ທຽນທູບສໍາເລັດແລ້ວ ນໍາພາມູງຄຸລ ພຣະເຖຣະຫູ້ເປັນປະທານ  ແລ້ວໄຫວ້ພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ  ຈົບແລ້ວກ່າວສັກເຄ ຫລື ຊຸມນຸມເທວະດາ ຈົບແລ້ວອາຣາທນາສິລ  ຮັບສິລ ຈົບແລ້ວອາຣາທນາ ພຣະປະຣິຕະມູງຄຸລ ເພື່ອພຣະສົງສູດມົນເຖິງ ອະເສວະນາ ຈະພາລານັງ  ເຈົ້າພາບຕ້ອງໃຕ້ທຽນນໍ້າມົນ ເຂົ້າໄປຖວາຍພຣະເຖລະອົງເປັນປະທານ ຖ້າປະສົງຈະ ຖວາຍນໍ້າຮ້ອນ ນໍ້າເຢັນ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມເທົ່າທີ່ຈັດໄວ້ຄອຍຖວາຍ ພໍພຣະສົງສູດມົນຈົບແລ້ວ ກໍຈັດຖວາຍທັນທີ.
9.   ການຖວາຍພັດຕາຫານ:
ຖ້າຖວາຍພັດຕາຫານພຣະສົງໃນວັນຮູຸ່ງຂື້ນເຊົ້າ ຈະເປັນເຊົ້າ ຫລື ເພນກໍ່ຕາມ ການຕຽມເຄື່ອງຮັບຮອງ ເມື່ອພຣະສົງມາເຖິງ ກໍ່ປະຕິບັດຄືກັບສູດມົນ ຕອນຄໍ່າ ເມື່ອພຣະສົງມາພ້ອມພຽງແລ້ວ ເຈົ້າພາບໃຕ້ທູບທຽນບູຊາ ພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ ແລ້ວກ່າວສັກເຄເທວະດາ ອາຣາທນາສິລ ຮັບສິລແລ້ວ ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ອາຣາທະນາພຣະປະຣິຕະມຸງຄຸນ  ມີແຕ່ພຣະສົງເລີ່ມສູດຖວາຍພອນພຣະເອງ  ຖ້າມີການຕັກບາດ ເມື່ອພຣະສົງເຖິງບົດພາຫຸງ  ເຈົ້າສັດທາພ້ອມກັນລົງມື ຕັກບາດ ສໍາເລັດແລ້ວຕຽມພະຕາຫານ ສໍາຫລັບບູຊາພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ຖວາຍພຣະສົງ ເມື່ອຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ກ່າວຄໍາບູຊາດພຣະພຸດທະ ແລະ ຖວາຍທານ  ຈົບແລ້ວກໍ່ຖວາຍພຸດທະ ແລະ ພຣະສົງ.
10.    ຈັດງານວັນດຽວ:
ຖ້າເປັນງານວັນດຽວຄື: ສູດມົນກ່ອນສັນ ຈະເປັນສັນເຊົ້າ ຫລື ເພນກໍ່ຕາມ ການກະກຽມຕ່າງໆກໍ່ຄົງຈັດຄັ້ງດຽວ ພຣະສົງຈະເຣີນພຣະພຸດທະມົນກ່ອນ ແລ້ວສູດຖວາຍພອນພຣະຕໍ່ທ້າຍ ເຈົ້າພາບເພິ່ງນັ່ງນົບມືຍົກຂື້ນພຽງໜ້າເອິກຟັງເມື່ອພຣະສູດມົນເຖິງພຣະຫຸງ ຫລື ຖວາຍພອນພຣະ ຈັດຕຽມພັດຕາຫານ ໄວ້ໃຫ້ພ້ອມເມື່ອສູດຈົບແລ້ວ  ກໍ່ກ່າວຄໍາຖວາຍທານຈົບແລ້ວ ກໍຍົກຖວາຍພຣະສົງ ດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ.
ພິທີສຸດທ້າຍ ເມື່ອພຣະສົງສັນສໍາເລັດແລ້ວ   ຖວາຍເຄື່ອງໄຊຍະທານ ຖ້າປາຖໜາຢາກຝັງເທສໜາ ກໍ່ອາຣາທນາເທດ ແລ້ວຕັ້ງໃຈຟັງເທສໜາທັມ ຈົບ ແລ້ວກ່າວຄາຣະວະພຣະສົງອະນຸໂມທະນາ ຂະນະພຣະວ່າ:    ບົດຍະຖາ…………..ໃຫ້ເລີ່ມຢາດນໍ້າ  ເມື່ອພຣະວ່າ ບົດສັບພີ ເພິ່ງປະນົບມືຮັບພອນໄປຈົນຈົບ  ເມື່ອພຣະວ່າອິມິນາ ປຸນຍະກັມເມນະ………….. ກໍເລີ່ມຢາດນໍ້າອີກເປັນເທື່ອສອງຕໍ່ທ້າຍ  ນິມົນພຣະສົງຊິດນໍ້າມົນ ແລ້ວຈົບພິທີ ຕຽມສົ່ງພຣະກັບວັດ.
(ຖືວ່າເປັນອັນຈົບພິທີ)
ພິມໂດຍ: ພຣະ ເຄນຄໍາ ສຸວັນນະສານ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ:  ຄູ່ມືພິທີສະບັບພາສາລາວ (ຂອງສຶກສາສົງສູນກາງ)
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ມຫາທອງຄໍາ  ຫລ່ຽມບຸນເຮືອງ.

ການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເມນບອດ

ການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເມນບອດ

ອາການເສຍທີ່ເກີດຈາກເມນບອດນັ້ນເປັນບັນຫາທີ່ຂ້ອນຂ້າງແກ້ໄຂຍາກ ແລະ ເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດ ເນື່ອງຈາກມີອຸປະກອນຫລາຍໂຕເຂົ້າມາຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເມນບອດ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອເມນບອດມີບັນຫາມັກຫາສາເຫດບໍ່ຄ່ອຍພົບ. ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບິ່ງອຸປະກອນຕົວອຶ່ນຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າອາການເສຍຈະເກີດຈາກເມນບອດນັ້ນມີຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ຊຶ່ງບໍ່ອາດຈະນຶກເຖິງໄດ້. ສຳຫລັບອາການເສຍຂອງເມນບອດຈະຄ້າຍຄືກັບອາການເສຍຂອງອຸປະກອນຕົວອຶ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເມນບອດ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງບູດບໍ່ຂື້ນ, ຈໍພາບມືດ ສ່ວນໃຫຍ່ສາເຫດນ່າຈະເກີດຈາກຈໍພາບ ແລະ ຮາດດິດຫຼາຍກວ່າ. ຫຼາຍຄົນມັນວິເຄາະວ່ານ່າຈະເກີດກັບ Ram ຫຼືບໍ່ກໍ່ CPU ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວຫາກເມນບອດເສຍ ເຄື່ອງກໍ່ບໍ່ສາມາດບູດໄດ້.

­      ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຂົ້ວຕໍ່ຕ່າງໆ ເທິງເມນບອດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ຂົ້ວຕໍ່ສາຍແພກັບ Hard Disk, ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟຈາກ Power Supply ກັບ Mainboard ເປັນຕົ້ນ.

­      ກວດສອບການຕິດຕັ້ງຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເທິງເມນບອດໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: Ram or Card ຕ່າງໆເທິງເມນບອດໃຫ້ແໜ້ນ.

­      ກວດສອບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເທິງອຸປະກອນເມນບອດເຊັ່ນ: ພັດລົມຊິບເຊັດ, ພັດລົມພາວເວີຊັບພຣາຍ ຫຼື ພັດລົມເສີມຕົວອຶ່ນໆ ວ່າຍັງທຳງານດີຫຼືບໍ່.

­      ກວດສອບການເຊັກຈຳເປີ ແລະ ດິບສະວິດເທິງເມນບອດວ່າກຳນົດຄ່າຕ່າງໆ ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນເມນບອດ ລຸ້ນເກົ່າໆ…

­      ກວດສອບກຳນົດຄ່າໃນໄບອອສວ່າມີການກຳນົດຄ່າຕ່າງໆຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຫຼືບໍ່.

­      ກວດສອບຖ່ານແບດເຕີຣີເທິງເມນບອດວ່າໝົດແລ້ວຫຼືຍັງ ຖ້າໝົດແລ້ວໃຫ້ປ່ຽນຖ່ານໃໝ່.

­      ຫາກເມນບອດຖາມພາສເວີດ ຫາກບໍ່ຈື່ ໃຫ້ທຳການ clear Bios ໂດຍຖອດ jumper ໄປສຽບທີ່ຂາ Clear Bios (ເບິ່ງປື້ມຄູ່ມືເມນບອດ) ຫຼື ຈະຖອດຖ່ານ Battery ອອກມາປະໄວ້ຄາວໜຶ່ງ ແລ້ວໄປສຽບເຂົ້າໃໜ່ກໍ່ໄດ້.

­      ກວດສອບອຸປະກອນ hardware ທີ່ຕິດຕັ້ງວ່າເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເມນບອດຫຼືບໍ່ ບາງຄັ້ງຫາກຜູ້ໃຊ້ຊື້ອຸປະກອນລຸ້ນໃໝ່ໆ ມາເມນບອດຕົວເກົ່າຈະບໍ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ ໃຫ້ທຳການອັບເດສໄບອອສເພື່ອໃຫ້ເມນບອດມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນສາມາດຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນໃໝ່ໆໄດ້.

ຫາກໄດ້ກວດສອບຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວຍັງບໍ່ພົບບັນຫາກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ: ເມນບອດເສຍ ໃຫ້ເຊັກເບິ່ງວ່າມີກະແສໄຟລັດວົງຈອນ ຫຼື ເມນບອດຊອດຫຼືບໍ່ ໂດຍກວດສອບແທ່ນຮອງນ໋ອດ ຫຼື ມີວັດຖຸອັນອຶ່ນທີ່ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ແອບແຟງຢູ່ເທິງເມນບອດ ຫຼື ບໍ່ ຊຶ່ງບັນຫາທີ່ພົບຢູ່ເລື້ອຍທີ່ສຸດຄື: ເມື່ອຜູໃຊ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງເມນບອດແລ້ວ ລືມນອດຄ້າງຢູ່ເທິງເມນບອດເມື່ອມີກະແສໄຟເຂົ້າ ສະຫຼຸບ: ການທີ່ຈະຮູ້ວ່າເມນບອດເສຍຕ້ອງມີການທົດສອບຄື: ນຳເມນບອດຕົວໃໝ່ມາທົດສອບ.

ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ບົດທີ 01 ຫຼັກການບໍລິຫານເບື້ອງຕົ້ນ

ບົດທີ 02 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 03 ການວາງແຜນກໍາລັງຄົນ

ບົດທີ 04 ການວິເຄາະໜ້າວຽກ

ບົດທີ 05 ການຊອກຫາ ແລະຄັດເລືອກ

ບົດທີ 6.1 ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນ

ບົດທີ 6.2 ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ບົດທີ 6.3 ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ

ບົດທີ 07 ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ

 

ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ສອນໂດຍ ອ.ຈ ສົມມີໄຊ ເຕໂຊ

ບົດທີ 08 ການພັດທະນາບຸກຄົນ

ບົດທີ 09 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 10 ທັດສະນະແລະນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ບົດທີ 11 ການບໍາລຸງຮັກສາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 12 ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບົດທີ 13 ການຕິດຕໍ່ຊື່ສານ

ບົດທີ 14 ການອອກຈາກວຽກຫຼືພົ້ນຈາກວຽກ

ບົດທີ 15 ສາຍພົວພັນແຮງງານ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ