ນົ່ກຂໍ່ຫຸ່ມໃສ່ກະລຳປີ

ເຄື່ອງປະສົມ:

 • ນົ່ກຂໍ່ດິບ 1 ໂຕ ຫຼົກຂົນເຈາະໄສ້ລ້າງນ້ຳ ຄັ້ນເກືອ ແລະ ພິກນ້ອຍ ເອົາຫົວຜັກບົ່ວລາຍເລິງ 5 ຫົວ ທັບ ໃສ່ທ້ອງນົກ ທັງຫົວ ແລະ ໃບ ແລ້ວເອົາເຂືອນ້ອຍຮຳ ໃຫ້ຂາ ແລະ ປີກ ແນບຕິດໂຕ ແຜ່ໃສ່ຈານໄວ້.
 • ນ້ຳມັນເບີ ທໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ໄກ່
 • ກະລຳປີ 1 ຫົວ ຜ່າລວງຍາວ ເປັນ 4 ຕ່ອນ

ວິທີຄົວ:

ເອົານ້ຳມັນເບີໃສ່ໝໍ້ໂລຕີ ຍົກຂື້ນຄ້າງໄຟ ພໍນ້ຳຮ້ອນ ຈຶ່ງເອົານົກໃສ່ ພິກໄປ ພິກມາ ຈົນນົກເຫຼືອງງາມດີທົ່ວກັນແລ້ວ ຈຶ່ງຕັກເອົານ້ຳແກງ ຫຼື ນ້ຳດູກໝູຮວາດພໍຖ້ວມນົກ ແລ້ວ ເອົາກະລຳປີລຽນໃສ່ ອັດຝາຕົ້ມໄປ ຈົນນ້ຳແຫ້ງ ແລະ ນົກ ຜັກເປື່ອຍດີ ເບິ່ງພໍໃຫ້ມີນ້ຳລ້ຽງນົກ ເລັກນ້ອຍ ຈຶ່ງຕັກນົກອອກຈີກເປັນອົ້ງ ເປັນ ຂາ ວາງລຽນໃສ່ກາງຈານ ເອົາຫົວຜັກອອ້ມ ຕັກນ້ຳແກງ ລ້ຽງຮວາດ ພິກນ້ອຍປົ່ນ ຫອມຊອຍ ໂຮຍໜ້າ ຍົກເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານກັບແຈ່ວສົ້ມ.

ປາລີງຊູ່ຊີ່ແຫ້ງ

ເຄື່ອງປະສົມ

 • ປາລີງຂູດເອົາຢາງອອກ ຕັດລວງຂວງໜາ 1 ຊັງຕີ ລ້າງນ້ຳ ຄັ້ນເກືອ ໄວ້ຈືນນ້ຳມັນໝູພໍສຸກ ແລະ ເຫຼືອງງາມດີ ໃສ່ຈານໄວ້ 3 ຕ່ອນ
 • ໝາກເຜັດແຫ້ງແກະເອົາແຕ່ກາບ ແຊ່ນ້ຳ 5 ໜ່ວຍ, ຜັກບົ່ວຫອມປ້ອມ 7 ຫົວ, ຂອງສອງຢ່າງນີ້ ໃສ່ຄົກຕໍາໃຫ້ລະອຽາດ ເອິ້ນວ່າເຄື່ອງຫອມ
 • ໝາກພ້າວຫ້າວ 1 ໜ່ວຍ ປອກເປືອກ ທັບ ຂູດ ແລ້ວ ຄັ້ນເອົາກະທິນ້ຳກົກ ໄວ້ບ່ອນໜຶ່ງ ນ້ຳກາງໄວ້ບ່ອນໜຶ່ງ
 • ຜັກບົ່ວໃບ ຊອຍໃຫ້ແລບ, ໃບຜັກບົ່ວຫອມຊອຍ, ໃບຂີ້ຫູດ
 • ເກືອ ນ້ຳປາ ພິກນ້ອຍປົ່ນ

ວິທີຄົວ:

ເອົາກະທິນ້ຳກົກໃສ່ໝໍ້ຂາງ ຂື້ນຄ້າງໄຟ ຂ້ຽວໄປຈົນແຕກມັນ ແລ້ວຕັກເອົາເຄື່ອງຫອມໃສ່ ຂົ້ວໃຫ້ຫອມ ຈຶ່ງຕັກເອົານ້ຳຕົ້ມດູກໝູ ຫຼື ນ້ຳແກງໃສ່ຄ່ອຍຫຸ່ມໄຟອອ່ນໆໄປ. ຈົນເຫັນວ່າແຫ້ງເລັກນ້ອຍ. ເອົານ້ຳປາໃສ່ ແລະ ກະທິນ້ຳກາງໃສ່ພໍຄວນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາປາທີ່ຈືນໄວ້ນັ້ນໃສ່ ຄ່ອຍຊິກໄປ ຊິກມາ ໃຫ້ນ້ຳທົ່ວກັນ ແລ້ວຊີມເບິ່ງເຄັມຈາງ ໃບຂີ້ຫູດ ຜັກບົ່ວຊອຍໃສ່ ຕັກລົງຈານ ພິກນ້ອຍປົ່ນ ຫອມຊອຍ ໂຮຍໜ້າ ຍົກເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານ

ໝາຍເຫດ: ຊູູ່ຊີແຫ້ງຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຫຼາຍ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຕ່ອນປາຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ນ້ຳລ້ຽງຈານພໍໄຫຼ ຈຶ່ງມີຊື່ວ່າແຫ້ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຫໍສະມຸດ ໂຮງຮຽນ ທະນາຄານ

ໄກ່ຜັດຂີງ

ເຄື່ອງປະສົມ

 • ໄກ່ປອກ 1 ໂຕ ຈີກເອົາສອງອົ້ງ ສອງຂາອອກ, ສ່ວນຂາຕັດແຫກຕາມດູກຕໍ່ອອກເປັນ 2 ຕ່ອນ, ຕີນ ກໍ່ປອກຕາມດູກຕໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຊີ້ນອົ້ງ ຕັດເປັນ 2 ຕ່ອນ ແລະ ດູກຮ່າງຄີງ ກໍ່ໃຫ້ຕັດເປັນຕ່ອນໃຫຍ່ ຢ່າໃຫ້ມີດູກມຸ່ນເປັນອັນຂາດ.
 • ສ່ວນໃຕ ກໍ່ໃຫ້ປີ້ນ ທຳຄວາມສະອາດລ້າງນ້ຳ ຄັ້ນເກືອ ແລະ ພິກນ້ອຍ ໃສ່ຈານໄວ້
 • ໝາກພ້າວຫ້າວ 1 ໜ່ວຍ ຜ່າ ທັບ ຂູດ ຄັ້ນເອົານ້ຳກະທິ ນ້ຳກົກ ແລະ ກາງໃສ່ຖ້ວຍໄວ້ຢ່າງລະໜ້ອຍ.
 • ຂີງ 2 ຂ້າງຈັກແລ້ວ ປັ້ນນ້ຳອອກ ເອົາຈືນນ້ຳມັນໝູ ພໍຫອມແລ້ວຕັກໄວ້
 • ຜັກຫອມປ້ອມ ປອກກາບອອກແລ້ວເອົາໄປຈືນ ພໍຫອມ ແລະ ເຫຼືອງແລ້ວ ຕັກອອກໄວ້ 1 ຖ້ວຍໝາກຕູມໃຫຍ່
 • ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ ຊອຍລວງຂວງໃສ່ຖ້ວຍໄວ້ – ໃບຜັກບົ່ວລາຍເລິງ ເອົາຈຳຫົວລ້າງນ້ຳຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ.
 • ຜັກທຽມແກະເປັນງີມ 3 ຫົວ ໃສ່ໜ້າຂ່ຽງ ທັບໃຫ້ແທກແລ້ວທັບໄວ້
 • ໃບຜັກຫອມຊອຍພໍຄວນ
 • ເກືອ ນ້ຳປາ ພິກນ້ອຍປົ່ນ

ວິທີຄົວ:

ເອົາໝໍ້ຂາງຄ້າງໄຟ ແລ້ວ ເອົານ້ຳມັນໝູໃສ່ 1 ຈອງ ເອົາຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ ຊອຍໄວ້ ຈືນພໍຫອມ. ຈຶ່ງເອົາໄກ່ ແລະ ຜັກທຽມທັບໄວ້ລົງຄົນໃຫ້ທົ່ວ. ຜັດໄປຈົນໄກ່ຫອມ ຈຶ່ງເອົານ້ຳມັນປາໃສ່ ຄົນໃຫ້ທົ່ວກັນ. ຖ້າມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ກໍ່ໃຫ້ເນັ້ນອອກ ແລ້ວເອົາກະທິນ້ຳກາງໃສ່ ຝາອັດ ຄ່ອຍຫຸ່ມໄປຈົນໄກ່ເປື່ອຍ ຈຶ່ງເອົາກະທິນ້ຳກົກຕື່ມລົງໄປ. ພໍໝໍ້ຝົດແລ້ວ ໃຫ້ເອົາຫົວຜັກບົ່ວຈືນ ຂີງຈືນໃສ່ ຊີມເບິ່ງ ເຄັມຈາງຕາມຊອບ ໃບຜັກບົ່ວຕັດໃສ່ ຄົນໃຫ້ທົ່ວ ຕັກໃສ່ຈານ ພິກນ້ອຍປົ່ນ ຫອມຊອຍ ໂຮຍໜ້າ ເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານ

ເອາະຫຼາມນົກຂໍ່

ເຄື່ອງປະສົມ:

 • ນົກຂໍ່ຢ້າງຊໍາ 1 ໂຕ ຈີກເປັນຕ່ອນຕາມສ່ວນອົ້ງ ແລະ ຂາ ລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດໃສ່ຈານໄວ້
 • ໝາກເຂືອຫວານທີ່ອອ່ນ 7 ໜ່ວຍ
 • ໝາກເຜັດດິບ 5 ໜ່ວຍ, ສີໃຄ 1 ຫົວ, ຜັກບົ່ວລາຍເລິງ 3 ຕົ້ນ, ທັງໝົດຕັດຂວັ້ນລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ
 • ສະຂ່ານ ເຊາະກາບແຂງອອກ ຕັດຍາວ 5 ຊັງຕີ ແລ້ວ ຜ່າເປັນກີບໜາ 1 ຊັງຕີ ລ້າງນ້ຳປະມານ  10 ຕ່ອນ
 • ຍອດຫວາຍ 3 ຍອດ ເຜາໄຟໃຫ້ສຸກ ແລ້ວປອກເອົາແຕ່ອັນອ່ອນ ຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ ລ້າງນ້ຳ
 • ຜັກຕໍານິງ ເດັດເອົາແຕ່ໃບ ແລະ ຍອດ 1 ກໍາມື ລ້າງນ້ຳ, ຜັກຊີລ້າງນ້ຳ ແລ້ວ ຕັດເປັນຕ່ອນ ຍາວ 2 ຊັງຕີ, ໃບຜັກບົ່ວຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ ລ້າງນ້ຳ, ຜັກອີ່ຕູ່ ເດັດເອົາແຕ່ໃບພໍຄວນລ້າງນ້ຳ.
 • ຂຽບໝູສອນ 1 ຕ່ອນ ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍ 1 ຊັງຕີ ໃສ່ຖ້ວຍໄວ້
 • ໝາກຖົ່ວຕີເສືອ 6 ຝັກ ຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ ລ້າງນໍ້າ
 • ປາແດກ ເກືອ

ວິທີຄົວ:

ເອົານ້ຳໃສ່ໝໍ້ເອາະ 2 ໂຈກ ຍົກຂືນຄ້າງໄຟ ແລ້ວເອົານົກຂໍ່ ໝາກເຂືອ ໝາກເຜັດ ຜັກບົ່ວລາຍເລິງ ສີໃຄ ສະຂ່ານ ເກືອ 7 ຢ່າງນີ້ ອັດຝາຕົ້ມໄປ ຝົດແລ້ວໃຫ້ເອົາປາແດກຕອງໃສ່ພໍຄວນ. ຖ້າໝາກເຜັດໝາກເຂືອເປື່ອຍແລ້ວ ຕັກອອກມາຕໍາໃຫ້ແຫຼັກ ແລ້ວຕັກໃສ່ໝໍ້ຄືນ ເອາະໄປພໍຟົດ ໃຫ້ເອົາຜັກຕໍານິງ ໝາກຖົ່ວເສືອໃສ່ ພໍເຫັນວ່າຜັກສຸກ ຈຶ່ງເອົາຂຽບໝູ ຜັກຊີ ອີ່ຕູ່ໃສ່ ຊີມເບິ່ງເຄັມຈາງຕາມຊອບ ແລ້ວຕັກໃສ່ຖ້ວຍ ຜັກບົ່ວໂຮຍໜ້າ ເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານ ກັບໝາກແຕງອ່ອນ ແລະ ໝາກເຂືອແກ່ຜັກຕ່າງໆ.

ໝາຍເຫດ: ເອາະຫຼາມນີ້ ຈະເອົາກະດູກໝູຊໍາລາຕົ້ມໃສ່ນຳກໍ່ໄດ້ ຖ້າຢ້ານບໍ່ນົວ ຕະຫລອດທັງເຄື່ອງຜັກຕ່າງໆກໍຄືກັນ ຈະຕື່ມໃສ່ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ເກີນຄວນ ເພາະກິ່ນຫອມຂອງເອາະນົກຂໍ່ ຈະກາຍເປັນເອາະໝູ ຫຼື ເອາະຜັກໄປ.

ແກງກະລຳປີຈັກ

ເຄື່ອງປະສົມ

 • ດູກໝູ ສອຍນ້ຳມັນອອກໃຫ້ໝົດ ລ້າງນ້ຳສະອາດແລ້ວຕາມສົມຄວນ
 • ຜັກບົ່ວລາຍເລິງ 6 ຕົ້ນ, ຜັກຫອມ 2 ມັດ, ຜັກບົ່ວປອກແລ້ວ ຊອຍລວງຍາຍ 10 ຫົວ
 • ຊີ້ນໝູແດງ ຟັກໃຫ້ແຫຼກ ທໍ່ໜ່ວຍໄຂເປັດໃຫຍ່
 • ຜັກກະລຳປີຊອຍໃຫ້ແລບ 1 ຖ້ວຍຕັກແກງໃຫຍ່
 • ໃບຜັກຫອມຊອຍ
 • ພິກນ້ອຍປົ່ນ ເກືອ ນ້ຳປາ
 • ໄຂ່ໄກ່ 2 ໜ່ວຍ

ວິທີຄົວ:

ເອົານ້ຳໃສ່ໝໍ້ແກງ ປະມານ 2 ໂຈກເຫຼັກ ຍົກຂື້ນຄ້າງໄຟ ແລ້ວເອົາດູກໝູ ຜັກບົ່ວ ຜັກຫອມ ເກືອ ທີ່ຫ້າງໄວ້ ໃສ່ ອັດຝາ ຕົ້ມໄປຈົນດູກໂຊະຈາກຊີ້ນຈຶ່ງປົງລົງ ຕອງນ້ຳແກງບໍ່ໃຫ້ມີເຫຍື້ອ ຄົນແລ້ວເອົານ້ຳແກງຂື້ນຄ້າງໄຟ ພໍນ້ຳຝົດແລ້ວ ເອົາກະລຳປີຈັກ ຫົວຜັກບົ່ວຊອຍ ນ້ຳປາ ຊີ້ນໝູຟັກ ເອົາສ້ອມຕັກໃສ່ ໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ. ພໍຜັກເປື່ອຍ ຊິມເບິ່ງ ເຄັມຈາງຕາມຊອບ ແລ້ວທັບໄຂ່ໄກ່ໃສ່ ຄົນໃຫ້ແຕກ ແລ້ວຕັກໃສ່ຖ້ວຍ ເອົາພິກນ້ອຍ ແລະ ຜັກຫອມ ໂຮຍໜ້າ ເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານ.

ແກງປາໃສ

ເຄື່ອງປະສົມ

 • ດູກໝູສອຍນ້ຳມັນອອກໃຫ້ໝົດ ລ້າງນ້ຳສະອາດແລ້ວຕາມສົມຄວນ
 • ປາປີ້ງ ໄຈ້ກ້າງແລ້ວ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ
 • ຫົວຜັກບົ່ວປອກ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ
 • ເຫັດເຫືອກຄວາຍຕົ້ມສະອາດ ຊອຍແລ້ວ ກາງຖ້ວຍນ້ອຍ
 • ໄຂ່ໄກ່ 2 ໜ່ວຍ ປ່າມແລ້ວ ຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ ຊອຍໃຫ້ແລບໃສ່ຈານໄວ້
 • ໃບຜັກບົ່ວຊອຍ, ໃບຜັກຫອມຊອຍ, ໃບຂີ້ຫູດ 3 ໃບ ຊອຍໃຫ້ແລບ, ຜັກບົ່ວລາຍເລິງ 6 ຕົ້ນ, ຜັກຫອມ 2 ມັດ
 • ພິກນ້ອຍປົ່ນ ເກືອ ນ້ຳປາ
 • ເຂົ້າປຸ້ນຈີນ ແຊ່ນ້ຳແລ້ວ ຕັດໃຫ້ສັ້ນ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ.

ວິທີຄົວ:

ຍົກໝໍ້ແກງຂື້ນຄ້າງໄຟ ເອົານ້ຳໃສ່ປະມານ 3 ໂຈກເຫຼັກ ແລ້ວເອົາເກືອຜັກຫົວລາຍເລິງ ຜັກຫອມ ທັງຮາກ ແລະ ໃບໃສ່ ເມື່ອນ້ຳຝົດແລ້ວ ຈຶ່ງເອົາດູກໝູທີ່ລ້າງສະອາດແລ້ວໃສ່. ອັດຝາຕົ້ມຕໍ່ໄປ ຈົນດູກໂຊະຈາກຊີ້ນຈຶ່ງປົງລົງ ທາວຕ່ອນອອກຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳໃສ ຖ້າມີນ້ຳມັນກໍ່ໃຫ້ສອຍອອກຈົນໝົດ ແລ້ວກັບຄືນເອົາຖອກໃສ່ໝໍ້ແກງ ຍົກຂື້ນຄ້າງໄຟ ເອົາຫົວຜັກບົ່ວປອກ ເຫັດເຫືອກຄວາຍ ນ້ຳປາໃສ່ ພໍຫົວຜັກເປື່ອຍຈຶ່ງເອົາເຂົ້າປຸ້ນຈີນໃສ່ ພໍສຸກຊີມເບິ່ງ ເຄັມຈາງຕາມຊອບ ປົງລົງ ເອົາໄຂ່ຊອຍໄວ້ ແລະ ປາປີ້ງໄຈ້ກ້າງແລ້ວໃສ່ຄົນໃຫ້ທົ່ວ. ຕັກໃສ່ຖ້ວຍ ເອົາຫອມຊອຍ ຜັກບົ່ວຊອຍ ພິກນ້ອຍ ໂຮຍໜ້າ ຍົກເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ຮັບປະທານກັບແຈ່ວກະປິ ແລະ ຜັກທອດຕ່າງໆ.

ແກ່ງໄກ່ຮ້ອນເຂົ້າປຸ້ນຈີນ

ເຄື່ອງປະສົມ

 • ໄກ່ປອກຫຼ້ອນ ເຈາະໄສ້ ລ້າງຕົ້ມສະອາດແລ້ວ 1 ໂຕ
 • ເຫັດເຫືອກຄວາຍຕົ້ມ ລ້າງສະອາດແລ້ວຊອຍລວງຍາວ 1 ຖ້ວຍ ໝາກຕູມນ້ອຍ
 • ຜັກບົ່ວປອກແລ້ວ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ
 • ປາເມິກລ້າງນ້ຳສະອາດທັບແລ້ວຊອຍ 1 ໂຕ
 • ມັນຝຣັ່ງປອກລ້າງນ້ຳສະອາດ ຊອຍຮູບ 4 ລ່ຽມໜ້າກວ້າງເຄິ່ງຊັງຕີ 1 ຖວ້າຍ
 • ໄຂ່ໄກ່ 2 ໜ່ວຍ ປ່າມແລ້ວຕັດຍາວ 2 ຊັງຕີ ຊອຍໃຫ້ແລບໃສ່ຈານໄວ້
 • ໃບຜັກບົ່ວຊອຍພໍສົມຄວນ, ຜັກຫອມຊອຍພໍສົມຄວນ
 • ເກືອ ນ້ຳປາ ພິກນ້ອຍປົ່ນ
 • ຜັກບົ່ວໃບມີຫົວພ້ອມ 1 ຕົ້ນ
 • ຮາກຜັກຫອມ 3 ມັດ
 • ເຂົ້າປຸ້ນຈີນ ຕັດແຊ່ນ້ຳແລ້ວ 1 ຖ້ວຍ

ວິທີຄົວ:

ເມື່ອຫ້າງເຄື່ອງພວກນີ້ຄົບແລ້ວ ຈຶ່ງເອົາໝໍ້ແກງຂື້ນຄ້າງໄຟ ເອົານໍ້າໃສ່ປະມານ 3 ໂຈກເຫຼັກ ແ້ລວເອົາເກືອພໍຄວນ ຜັກບົ່ວທັງຫົວ ແລະ ໃບຮາກຜັກຫອມ. ໃສ່ຝາອັດຕົ້ມໄປຈົນຝົດຈຶ່ງເອົາໄກ່ທີ່ເຮັດສະອາດແລ້ວນັ້ນໃສ່ລົງໄປທັງໂຕ. ອັດຝາຕົ້ມໄປຈົນໄກ່ເປື່ອຍພໍສົມຄວນ ແລ້ວຈຶ່ງປົງລົງ ຕັກເອົາໄກ່ອອກໃສ່ຈານໄວ້ ແລ້ວເອົາແຕ່ຊີ້ນອົ້ງອອກມາຈີກໃຫ້ເປັນຝອຍໃສ່ຈານໄວ້  ສ່ວນນ້ຳຕ້ອງໃຫ້ສະອາດຍົກເອົາຂື້ນຄ້າງໄຟ ຝົດແລ້ວນ້ຳປາໃສ່ ຫົວຜັກບົ່ວປອກ ເຫັດເຫືອກຄວາຍໃສ່ ເມື່ອຫົວຜັກສຸກແລ້ວ ຈຶ່ງເອົາມັນປອກແລະຊີ້ນໄກ່ ເຂົ້າປຸ້ນຈີນປາເມິກໃສ່ສຸກແລ້ວ